SPRINT!

Et Sprint er et intensivt forløb, hvor unge identificerer en udfordring, de vil løse i deres lokalmiljø – og handler på den sammen. Sprint kan være meget forskellige, men handler altid om, at unge selv kan være med til at påvirke det sted, de bor og lever.

Oplever du, at der er langt fra idé til handling? Så trænger du måske til en omgang Sprint. I et Sprint-forløb skrives der ikke til skuffen, og idéer bliver ikke talt til døde. Her handles, testes og udleves!

Et eksempel på et SPRINT-forløb:

INUA tog til Tasiilaq for at afprøve hvordan SPRINT ville fungere der. 20 unge frivillige deltog i et blot 2 timer langt SPRINT. På trods af den korte tid til rådighed formåede deltagerne alligevel at generere hele 3 store projektideer og 6 mindre.
Resultatet af SPRINTet i Tasiilaq er at afdelingen nu samarbejder med andre NGO’er og lokale virksomheder om at lave sociale aktiviteter for alle byens borgere. Alt sammen ganske gratis! Flot ik’?

 

Yes, we can!

Det lyder måske banalt, men Sprint er en unik metode til at motivere, stimulere og frem for alt fremelske selvværd i de børn og unge, der deltager. Når Sprintet er overstået, oplever vi gang på gang, at de står tilbage med følelsen af: “Hov, jeg kan faktisk godt gøre noget!”

Fællesskab og handlekraft

Nøgleordene er fællesskab og handlekraft. Undervejs er hovedfokus at udnytte de mange forskellige kompetencer, som deltagerne af et Sprint hver især kommer med. Kun når alle bidrager med lige præcis deres kompetencer, bliver projektet til noget.

Sprint-forløbene laves både som samarbejder med f.eks. lokale skoler, institutioner og i Ungdommens Røde Kors’ Fællesværker.

I et SPRINT bliver den gode ide til virkelighed!