Organisationen

KRK-INUA er bygget omkring organisationsstrukturen i Kalaallit Røde Korsiat. KRK-INUA’s frivilliggrupper har hver en aktivitetsleder, der er ansvarlig for grupperne. Derudover har vi en flad struktur, der betyder, at alle frivillige er med til at planlægge og afholde aktiviteter.

Repræsentantskabet er Kalaallit Røde Korsiats øverste myndighed. Repræsentantskabet mødes hvert andet år. Repræsentantskabets delegerede er landsbestyrelsens medlemmer samt to repræsentanter for hver afdeling.


Landsbestyrelsen 
har imellem repræsentantskabsmøderne ansvaret for den overordnede ledelse af Kalaallit Røde Korsiat. Landsbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to medlemmer, som alle vælges ind i landsbestyrelsen for en 4-årig periode.


Sekretariatschefen 
er ansvarlig for den daglige drift i Kalaallit Røde Korsiat, især organisering af førstehjælpskurser og er ungdomskonsulentens daglige sparringspartner.

Projektlederen er ansvarlig for at koordinere den overordnede strategi for INUA. Projektlederen har kontor på Kalaallit Røde Korsiats sekretariat, som ligger i det gamle Ole’s varehus og kan træffes på kontoret mandag-fredag kl. 9 -15. Vi kan kontaktes via mail: inua@krk.gl, tlf: 321800 eller på facebook.


Frivilliggruppen 
består af de frivillige, der laver aktiviteter sammen med de unge.


Aktivitetslederne 
 er frivillige i frivilliggruppen, der har ansvar for at der bliver planlagt og tilrettelagt aktiviteter, der skal laves for de udsatte unge i samarbejde med frivilliggruppen.