Vision & Værdier

Vores mål og fremtidsdrøm

Vores overordnede mål er at bidrage til at udsatte børn og unge i Grønland får et bedre liv. Vi ønsker at alle børn skal føle sig anerkendte og som en del af et større fællesskab.

For at opnå dette, har vi opstillet det langsigtede mål, at udvikle en stærkere frivillighedskultur blandt unge under Kalaallit Røde Korsiat. De frivillige skal blive i stand til selvstændigt at identificere, udvikle og administrere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter målrettet til og ledet af de grønlandske unge.

Disse aktiviteter skal give flere unge en indsprøjtning af selvtillid, selvværd og nogle færdigheder, som de kan bruge til at skabe flere muligheder og et meningsfuldt liv.

 

For at opnå dette langsigtede mål, har vi tre delmål:

  • At udvikle og styrke organiseringen af unge under Kalaallit Røde Korsiat både på nationalt og regionalt niveau.

  • At udvikle og implementere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter for de allermest sårbare unge, og forsøge at sikre en national dækning af aktiviteterne indenfor en efterfølgende projekt periode.

  • At skabe en positiv kultur blandt unge omkring frivilligt arbejde i Grønland inspireret af Ungdommens Røde Kors’ frivilligkultur i Danmark, og Røde Kors’ frivilligkultur globalt.

Vores Vision

  • at hjælpe udsatte unge med at skabe sig et meningsfuldt liv

  • at alle unge skal føle sig anerkendt og som en del af et større fællesskab

  • at opbygge en bæredygtig frivilligkultur i Grønland, med fokus på at hjælpe hinanden

  • at unge skal engagere sig i hinandens liv, og dermed gøre en positiv forskel for hinanden

De 7 principper

KRK-INUA er en del af den verdensomspændende Røde Kors bevægelse, som er bygget op omkring 7 grundlæggende principper:

Medmenneskelighed

Røde Kors forsøger nationalt og internationalt at forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den måtte findes. Røde Kors’ formål er at beskytte liv og helbred og at sikre respekt for mennesket, samt at fremme gensidig forståelse, venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

 

Upartiskhed

Røde Kors yder hjælp uden hensyn til nationalitet, race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger. Røde Kors stræber efter at mildne menneskers lidelser og handler kun ud fra deres behov og hjælper dem først, der er i størst nød.

 

Neutralitet

For til stadighed at nyde alles tillid må Røde Kors ikke tage parti i fjendtligheder eller på noget tidspunkt engagere sig i uoverensstemmelser af politisk, racemæssig, religiøs eller ideologisk art.

 

Uafhængighed

Røde Kors er uafhængigt. De nationale Røde Kors-selskaber skal nok bistå deres regeringer i det humanitære hjælpearbejde og overholde de respektive landes love, men de må altid bevare deres selvstyre, så de altid er i stand til at handle ud fra Røde Kors’ principper.

 

Frivillighed

Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde er tilskyndet af økonomisk fordel.

 

Enhed

Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet.

 

Almengyldighed

Røde Kors er en verdensomspændende bevægelse, i hvilken de nationale Røde Kors-selskaber har samme status og sammen ansvar og pligt til at hjælpe hinanden. Disse principper er grundlæggende for KRK-INUA’s arbejde.