INUA-mut tikilluarit

Kattuffik inuusuttunit inuusuttunut!

 

Nunatsinni ilungersorluta sulivugut inuusuttut atungaat pitsanngorsarumallugit oqilisarumallugillu. Qaagit peqataallutillu ataatsimoornitsinni kikkut tamarmik naligiiffiani misigalugulu ILLIT inoqatinnut annertuumik allanngueqataasinnaanerit, minnerunngittumik illit pissarsiaqaatigisannik!

ATAATSIMOORLUTA NUKITTUNERUVUGUT!

OPERATION DAGSVÆRK: Kalaallit Nunaanni inuusuttut pillugit

Operation Dagsværk, Ungdommens Røde Kors taavalu Kalaallit Røde Korsiat kapitalimik nutaamik pilersitsissapput ukiuni aggersuni Kalalllit inuusuttut peqatigalugit. Ungdommens Røde Kors aamma Kalaallit Røde Korsiat ataatsimoorlutik suliniummik pilersitsipput, Kalaallit inuusuttut atungarissaarnerulernissaannut nukittorsaasussamik. Kattuffiit pikkorissaatigineqartartussamik inerisaapput ataatsimoorluni suliassamik taannalu periuseq taaneqarpoq Sprint.

Uani suliniut pillugu paasisaqarnerusinnaavutit

SPRINT!

Sprint pikkorissarneruvoq sakkortooq, tassani inuusuttut illoqarfimminni unammilligassaasinnaasoq suussusersissuaat – ataatsimullu iliuuseqarfigalugu. Sprint assigiinngitsorpassuusinnaavoq, kisianni innuttaaqataanermut tunngajuaannarpoq, inuusuttut illoqarfimminnut annerusumik sunniuteqarnissaannut.

Sprint pillugu uani paasisaqarnerugit

TOOLBOX

Atortussaasivimmi naassaarisinnaavatit kajumissutsinnik sulininni atortut assigiinngitsut soorlu immersugassat pisariaqartitassatit allallu.

OPERATION DAGSVÆRK: Kalaallit Nunaanni inuusuttut pillugit

Operation Dagsværk, Ungdommens Røde Kors taavalu Kalaallit Røde Korsiat kapitalimik nutaamik pilersitsissapput qallunaat kalaallillu oqaluttuarisaanerani ukiuni aggersuni Kalalllit inuusuttut peqatingalugit. Ungdommens Røde Kors aamma Kalaallit Røde Korsiat ataatsimoorlutit suliniummik pilersitsipput, kalaallit inuusuttut atungarissaarnerulernissaannut nukittorsaasussamik. Kattuffiit inerisaapput pikkorissaammik ataatsimoorluni suliassamik taannalu periuseq taaneqarpoq Sprint.

Uani suliniut pillugu paasisaqarnerusinnaavutit

SPRINT!

Sprint pikkorissarneruvoq sakkortooq, tassani inuusuttut unammilligassaasinnaasoq suussusersissuaat sumiiffimminni – ataatsimullu iliuuseqarfingalugu. Sprint assigiinngittorpassuusinnaavoq, kisianni tunngajuaannarpoq, inuusuttut namminneq sunniuteqarnissaannut najungaqarfimminni inuuffigisaminni.

Sprint pillugu uani paasisaqarnerugit

TOOLBOX

Atortussaasivimmi naassaarisinnaavatit kajumissutsinnik sulininni atortut assigiinngitsut soorlu immersugassat pisariaqartitassatit allallu.

INUA <3 KAJUMISSUTSIMIK SULISUT!

Ataatsimoorfimmi nuannersumi peqataagit.

Ukunani immikkoortortaqarfeqarpugut: Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, Qaqortoq aamma Tasiilaq.

Qaagit peqataallutillu 🙂

Uani kajumissutsinnik sulisunngorit

KRK-INUA ukunannga aningaasaliiffigineqarpoq