INUA &
Ungdommens Røde Kors

I 2013 underskrev Kalaallit Røde Korsiat og Ungdommens Røde Kors (URK) en partnerskabsaftale med henblik på at igangsætte en stærkere frivilligkultur blandt grønlandske unge.

Partnerskabsaftale med URK

Siden aftalen med URK blev underskrevet har KRK-INUA haft god hjælp af samarbejdet.

Det er trygt at vide at der altid er en person med stor viden og erfaring med frivilligt arbejde på sidelinjen. URK er med sine mange nationale og internationale projekter en uundværlig samarbejdspartner.

I projektperioden har URK fysisk været til stede i Nuuk et par gange om året fx:

2013:  Sophie Bjerregaard, URK konsulent på INUA projektet

2014:  Midtvejsevaluering, Røde Kors Sophie Bjerregaard og Signe Frederiksen

2014:  Nyt projektdesign, ”LFA Workshop” Sophie Bjerregaard og Signe Frederiksen

2015:  Ny URK konsulent Maria Dyrbjerg på orienteringsbesøg. Møde med interessenter

2015: Fremtidsworkshop: Hvad skal der ske med INUA efter projektets udløb? Fundraising Maria Dyrberg, Amalie Utzon og Søren Knudsen, alle URK 

Fremtidsworkshop

I dagene 4. og 5. september 2015 blev der afholdt en Fremtidsworkshop i KRK-INUA

Workshoppen drejede sig om at opstille forslag til mål og delprojekter for INUA, efter den daværende bevillingen fra Willumfonden udløb juni 2016.

Fra URK deltog formand Amalie Utzon og næstformand Søren Knudsen samt INUAs samarbejdspartner i URK, Maria Dyrberg. Fra KRK deltog Elisa og Bjarke, Tove Blidorf (formand), Lissi Olsen og Kirsten Mortensen.

Workshoppen mundede ud i flere gode forslag, der efterfølgende dannede grundlag for en ansøgning til nye fonde, med mulig interesse i at støtte det frivillige ungdomsarbejde i Grønland.